Beskrivning


Tjänsten uppfyller kraven för Inspire.

 

Gör så här för att ansluta tjänsten i system, applikationer eller GIS-programvaror

För att koppla tjänsten till ett system, applikation eller GIS-programvara så behöver du vara inloggad på ditt användarkonto, här kan du registrera dig för att skapa ett konto eller logga in om du redan har ett konto.

När du är inloggad har du tillgång till en unik nyckel till tjänsten som du hittar under rubriken Åtkomstpunkt nedan. Om du använder färdig GIS-programvara för att ansluta till tjänsten så använder du den nyckelbaserade URL:en. Utvecklar du egen kod så rekommenderar vi att du använder åtkomstpunkten där du anger URL tillsammans med nyckeln i http-header men båda sätten fungerar.

 

Kapacitet

Tjänsten möjliggör 6000 anrop per minut för varje användarkonto. Lantmäteriet förebehåller sig rätten att ändra antalet anrop vid för hög belastning.

 

Dokumentation

Mer information och dokumentation om geodatatjänsten finns på produktsidan för Ortnamn Nedladdning.